Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde

Sprog: Dansk
Sideantal: 178
Udgivet: 01-09-2015
ISBN10: 8741261771
ISBN-13: 9788741261775
Forlag: Hans Reitzels

Anerkendelse er ekstremt vigtigt i socialt arbejde, både i mødet mellem borger og myndighed og mellem system og fagprofessionel. Fordi anerkendelse og mangel på samme har så stor betydning i den sociale sektor, sætter Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde fokus på anerkendelsens betydning. Inspireret af den tyske filosof Alex Honneths anerkendelsesteori og med udgangspunkt i kvalitative interviews med sociale praktikere, socialfaglige og politiske ledere, argumenterer Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde for, at anerkendelse og dømmekraft bør være normativt og centralt for det sociale arbejde.

Anerkendelse er i de seneste årtier blevet gjort stærkt gældende som både værdi og fagbegreb i velfærdsarbejdet.

Det er der mange gode grund til – herunder. Ledelsesgrundlag for Vallekilde – Hørve Friskole. April 2012 Bestyrelsen Bestyrelsen er den øverste ledelse for Vallekilde – Hørve Friskole. Kapitlet Personlige Kompetencer i Socialrådgivning af Rikke Posborg fra bogen Socialrådgivning og Socialt Arbejde, Hans Reitzels Forlag, København, 2009 Artiklen ‘Socialt inkluderende praksisanalyse’ er forfattet af Carsten Pedersen og kan frit læses på omsigt.dk Uvisiteret aktivitet-/samværstilbud §104. Målgruppen er psykisk sårbare borgere i alderen 18-65 år. Tilbudet er uvisiteret, dvs. at du selv kan opsøge os uden. En omfattende, men dybtgående præsentation og kritik af demokratisk dannelsesteori i forhold til Klafki, Holger Henriksen og Karsten Schnack samt indspark af Rorty. William Abrahamsen, Kathrine Storm m.fl. Generation kan selv – UDSOLGT Pris: kr. Hvad er en ungdomsgeneration? Og hvordan ser den nuværende generation af unge ud? Günther Adolphsen Hellig krig i Kashmir Pris: 198 kr. Indiens og Pakistans konflikt om Kashmir har varet, siden de to lande blev selvstændige i 1947. 13.11 2017 – GODT NYT VEDR. REBILDKLINIKKEN. Det ser ud til, at der nu virkelig begynder at ske noget positivt i forhold til Specialklinikken i Rebild.

Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde

Leave a Reply