Diagnoser i specialpædagogik og socialpædagogik

Sprog: Dansk
Sideantal: 284
Udgivet: 01-08-2011
ISBN10: 8741255461
ISBN-13: 9788741255460
Forlag: Hans Reitzels

Diagnoser og medicinering blandt børn, unge og voksne er steget eksplosivt inden for de seneste ca. 5 år. Disse tendenser berører både det almen- og specialpædagogiske område og de socialpædagogiske områder. Der er stor rådvildhed blandt lærere på skoler, i specialundervisning og på specialskoler og blandt pædagoger og socialpædagoger på børne- og ungeområdet m.m.  – for hvilke konsekvenser har dette for den pædagogiske praksis? Det søger denne antologi at undersøge ud fra teoretiske, filosofiske og videnssociologiske tilgange til formidling af praksisnær forskning og praktikererfaringer. Antologiens forfattere er psykologer, sociologer, filosoffer, pædagogisk uddannede forskere og praktikere.

Uddannelsen kvalificerer matematiklærere til at varetage rådgivende og koordinerende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i matematik. Du får.

Daugaard, H. T (2015), Ph.d. afhandling: Hvordan hænger det sammen? – om specifikke vanskeligheder med sprogforståelse i læsning og inferensfærdigheders. Autisme og GUA/GUU kan opfattes som grader af den samme udviklingsforstyrrelse, hvor det centrale symptom er, at barnet har vanskeligheder med socialt samvær og.

Diagnoser i specialpædagogik og socialpædagogik

Leave a Reply