Evaluering i skolen (Pædagogiske linjer)

Sprog: Dansk
Sideantal: 190
Udgivet: 01-06-2011
ISBN10: 8779558305
ISBN-13: 9788779558304
Forlag: Klim

Den stigende interesse for evaluering i uddannelsessystemet udfordrer folkeskolen og lærernes evne til at gennemføre, begrunde og analysere forskellige evalueringsredskaber og deres anvendelse kritisk. Evaluering i skolen behandler nogle didaktiske problemstillinger, der knytter sig til evaluering i skole og undervisning generelt og analyserer fra forskellige faglige synsvinkler, hvordan man kan arbejde med evaluering som et pædagogisk redskab. Evaluering i skolens fag eksemplificeres og diskuteres ud fra fagene dansk, naturfag og musik – tre skolefag med forskellige indholdsområder, vidensdimensioner og arbejdsformer. Der præsenteres tre generelle perspektiver på evaluering i skolen:- En analyse af de seneste lovgivningsbestemte evalueringsinitiativer med henblik på at undersøge initiativernes formål og anvendelse i forhold til kontrol, læring og oplysning.- En redegørelse for skoles dannelsesopgave i et idéhistorisk-filosofisk perspektiv som grundlag for at forstå og diskutere skolens overordnede formål i dag.- En analyse af internationale forskningsresultater i forbindelse med test i skolen. Antologien Evaluering i skolen er et bidrag til den professionelle debat om evaluering som pædagogisk redskab og henvender sig dermed først og fremmest til lærere, skoleledere og lærerstuderende, der arbejder med udvikling af skole og undervisning.

Skolen Vejstrup Efterskole.

På Vejstrup Efterskole bliver man ikke kun forberedt på at komme videre i en ungdomsuddannelse; man bliver forberedt på at være aktiv. Indtast dit nummer her så ringer vi dig op og svarer på alle dine spørgsmål. For at give det hurtigste svar, bedes du indtaste emnet din henvendelse drejer sig om her Velkommen til Skt.Josefs Internationale Skole i Danmark 20.11.2017 / I et nyt erhvervs-ph.

d.-projekt dokumenterer vi værdien af den abstrakte bygningskomponent: Udsigt. Ingen har tidligere taget den forskningsudfordring.

Evaluering i skolen (Pædagogiske linjer)

Leave a Reply