Fag og faglighed

Sprog: Dansk
Udgivet: 01-01-2007
ISBN10: 8776841561
ISBN-13: 9788776841560
Forlag: Aarhus Universitetsforlag

2 Indhold Fag og Faglighed i bevægelse – en introduktion (Bennyé D.

Austring, Jimmy Krab, Maja Røn Larsen og Kim Rasmussen) Præsentation af de enkelte artikler Oplæg til praksisnær og fagrettet brush-up af faglærere. Kontakt os og lad os lave et skræddersyet tilbud til din skole/kommune eller fagteam. Indhold. Fag og faglighed i bevægelse – en introduktion 4 (Bennyé D. Austring, Jimmy Krab, Maja Røn Larsen og Kim Rasmussen) Præsentation af de enkelte artikler. 1 KONFERENCE: FAG OG FAGLIGHED I BEVÆGELSE Tid: 28. november 2013 kl. 9.00 – 17.00 Sted: Pædagoguddannelsen, Campus … Faglighed. Gregers Krabbe Friskolen bygger på den Grundtvig /Koldske tradition, tilsat de rette elementer af mere nutidig formuleret pædagogik. Det gælder også djøffernes faglighed og kompetencer,. Den er heller ikke altid båret af evidens og viden. Henvisning til fag-fagligheden som grundlag for. Opfattelsen af faglighed kan ikke løsrives fra en. som kræver at eleverne opnår en omfattende paratviden i et bestemt fag og at det i undervisningen. Fag og faglighed er honnørord. De bruges udbredt i både den politiske og den pædagogiske debat, hvor de forbindes med kvalitet, uden at det altid står klart, hvad. Det betyder, at du prøver din faglighed af i praksis – og får inspiration til at finde din drømmeuddannelse,. praktiske og kreative fag og med studieture. Dimensioner og udviklingskontekster for fag og faglighed Fag og faglighed er ikke faste og fixerede størrelser, men må forstås som levende fænomener, der.

Fag og faglighed

Leave a Reply