Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi

Sprog: Dansk
Udgivet: 07-01-2015
ISBN-13: 9788792542502

Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi handler om, hvor og hvordan filosofi kan forstås og udøves som en anvendelsesorienteret disciplin. Anvendt filosofi rummer både en specialiseret filosofifaglighed og filosofiens samvirke med praksisområder inden for for eksempel sundhed, miljø, pædagogik, ledelse, medier og teknologi.Bogens første del kommer ind på fem dimensioner, som bliver betonet i anvendt filosofi: filosofiens kernefaglighed, en eksistentiel dimension, en interpersonel dimension, en samfundsforandrende dimension og filosofiens relation til videnskaben. Derudover giver første del et eksempel på at være anvendelsesorienteret filosof i en diskussion af bæredygtighed.Bogens anden del består af 11 praksisbeskrivelser fra en række filosoffer på arbejde. De har alle en formel uddannelse i filosofi og arbejder aktuelt med filosofien i relation til konkrete praksisfelter såsom pædagogik, sundhed, samtaler, ledelse og globalisering. De beskriver, hvordan de selv blev interesseret i filosofi, hvilke filosofiske temaer de er optaget af, og hvordan filosofien spiller ind i deres arbejdspraksis.Filosoffen på arbejde er en grundbog for studerende på uddannelsen i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet, men vil være inspirerende for alle, der er interesseret i mulighederne i anvendt filosofi, såsom ledere og konsulenter samt psykologer og vejledere.

Relationel Praksis handler om ledelse og organisationsudvikling, der trækker på inspiration fra det socialkonstruktionistiske, systemiske, anerkendende og Forlaget Mindspace udgiver praksisrettede kvalitetsbøger inden for psykologi, filosofi, ledelse og pædagogik til professionelle og studerende.

Arkitekten Hitler. Hitler kunne lide de mange teatre, som Hermann og Ferdinand Fellner havde bygget i en senbarok stil. Han satte pris på de strenge arkitekter i det. Om Finn Thorbjørn Hansen, voksenpædagogik, filosofi og vejledning. Download faglige artikler.

Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi

Leave a Reply