Globaliseringens udfordringer

Sprog: Dansk
Sideantal: 304
Udgivet: 23-09-2009
ISBN10: 8741252624
ISBN-13: 9788741252629
Forlag: Hans Reitzels

Der tales meget om globalisering i disse år. Men spørgsmålet er, hvilke konsekvenser globaliseringen ved nærmere eftersyn har for dansk politik. Det spørgsmål besvares i denne bog.Globaliseringens udfordringer analyserer globaliseringens påvirkning af en række områder af dansk politik og forvaltning: den danske forvaltning generelt, finanspolitik, arbejdsmarked, sikkerhedspolitik, klimapolitik, mediepolitik, fødevarepolitik og sundhedspolitik. Bogen er skrevet af førende eksperter inden for de forskellige områder og giver en enestående forståelse af et emne, som trods udbredt diskussion kan forekomme diffust.Martin Marcussen og Karsten Ronit er lektorer på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Maks Consulting tilbyder rådgivning og sparring til små, mellemstore og opstartsvirksomheder/iværksætteri, omkring strategi, forretningsplaner, organisation, IT. Anthony Giddens, Baron Giddens (født 8. januar 1938) er en britisk sociolog som blandt andet har været en vigtig ideologisk inspirator for New Labour, idet han. Hvordan skaber diplomater værdi for politikere, virksomheder og borgere i den globaliserede verden i 2017 – og i 2025? 4 herunder Danmark, står overfor store udfordringer med aldrende befolkninger. Det resulterer bl.

a. i en stigning i forekomsten af kroniske sygdomme, mul- Retsforbundet er et politisk parti, der har været en aktiv del af dansk politik, siden partiet blev stiftet i 1919. Læs mere Retsforbundets historie her. Mødet med den danske kronprinsesse viser, at Brigitte Macron vil spille en rolle som Frankrigs førstedame, siger Stéphanie Surrugue. I løbet af november er der blevet afholdt SIP-kurser rundt om i landet. På kurserne har man bl.a.

forsøgt at afklare, hvad der skal forstås ved videnskabsteori i. Rejs ud i verden og del hverdag med danske og internationale elever på Krogerup. Hovedfag som Journalistik, Film, Verden Brænder, Storbyens Puls og Foto. Ordene er sagt af en græsk digter i 480’erne før vor tidsregning, men de er stadig sande. Det gælder i den grad også for den syriske borgerkrig. Prisen som Årets Ungdomskommune går til Sønderborg Kommune.

En kommune som i allerhøjeste grad har fokus rettet mod de unge, og som med en alsidig ungdomspolitik.

Globaliseringens udfordringer

Leave a Reply