Gud på Borgen

Sprog: Dansk
Sideantal: 175
Udgivet: 15-12-2011
ISBN10: 8791786517
ISBN-13: 9788791786518
Forlag: Forlaget UCC

Gud på Borgen – Interview med danske politikere om religionens rolle i samfundet

”Staten har ikke – og skal ikke have nogen religion”. Sådan sagde tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i en kronik i kølvandet på karikaturstriden i 2005-2006. Siden da er forholdet mellem politik og religion blevet yderligere aktualiseret, bl.a. på grund af tilstedeværelsen af islam som en voksende religion i Danmark.

I udgivelsen Gud på Borgen præsenterer forfatterne relevante uddrag fra de otte interview med folketingspolitikere, der blev gennemført hen over året 2010. Udsagnene suppleres undervejs i bogen af relevante religionsfaglige perspektiver til kontekstualisering og perspektivering af de temaer, der berøres. Bogen er primært en studiebog til studerende på landets læreruddannelser og gymnasier i de mange fag, der berører emnerne religion/kristendom, samfund og medborgerskab. Ved at bringe interviewmateriale i spil med den traditionelle lærebogsgenre, præsenterer forfatterne et helt nyt og dynamisk greb på, hvordan der kan undervises i forholdet mellem politik og religion. Udgivelsen henvender sig desuden til alle, der interesserer sig for forholdet mellem religion, politik og kultur i en historisk såvel som aktuel belysning.

Anmelderne skrev

Folkeskolen 10. januar 2012

Interesserer man sig for de dilemmaer, der eksisterer i spændfeltet mellem på den ene side Danmark som et sekulariseret samfund og på den anden side det faktum, at den evangelisk-lutherske kristenhed ikke blot fører den (vover denne anmelder at påstå) dominerende tros- og livsanskuelsesdiskurs, men også nyder godt af statsstøtte og ministeriel administration, ja, så kan interviewbogen Gud på Borgen skabe grobund for en farverig debat, ikke mindst på læreruddannelsen i faget kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab […] Interviewbogen bærer præg af politikernes levende udtrykte ord, men byder også på relevant og passende baggrundsviden fra UCC for den lærerstuderende, der har indset nødvendigheden i at supplere faktaviden med nuanceret debat. Gud på Borgen umuliggør passivitet og kan klart anbefales i vort diskussionssamfund.

Religion nr. 4 2012, Gymnasiernes religionslærerforening:

Interviewene med de otte politikere tyder på, at spørgsmålet om religion og politik fylder mere i politikernes bevidsthed i dag – især hos den yngre generation på tværs af partiskel. Bogen viser nuancerede og reflekterede svar på nutidens religionspolitiske spørgsmål, hvilket gør bogens tema relevant i gymnasieklassernes religions- og samfundsfagsundervisning

Borgen er en tv-serie, der fortæller om livet på Christiansborg (‘Borgen’) i et fiktivt Danmark. Sæson 1 på ti afsnit blev vist i efteråret 2010 på DR1. Når fordømmelsen av Loke først kommer, både for ærekrenkelsene i Æges hall, og særlig for drapet på Balder, kom den med all den tyngde som gudene kunne. Vennligst svar på fem spørsmål om ditt fornavn.. 5219 Engelske navn Side: 1 2 # Navn: Betydning: 1: Aadan: Fiery: 2: Aaliah: Stige, forhøyet Klumme: Moderne mennesker Katrine Marie Guldager: Kunne det tænkes, at også vi, der ikke tror på Gud, alligevel har lidt brug for ham? Hvad nu, hvis vi mennesker. Læs de seneste nyheder online fra Danmark og udlandet. Etymologi. Rom är på romernas språk romani, eller romani chib, en benämning på en romsk vuxen man; för en romsk vuxen kvinna används romni. Der kendes seks inskriptioner på runesten, der nævner Thors navn; tre af dem er fundet i Danmark, og tre af dem i Sverige. Fem af dem er påkaldelser af Thor, for. Hvad er kirkeasyl? Hvad symboliserer spejlene og klokkerne? Og hvad skal man føle, når man går til alters? Ti facts om niende afsnit af ‘Herrens Veje’. Et højskoleophold på Skærgårdens Livsstilslinje strækker sig normalt over mindst 12 uger, men du kan også deltage på et 6/7-ugers ophold, hvor du bliver. Trivselslinjen på Skærgården henvender sig til dig, som står i en overgangsfase i livet og har brug for tid og rum til personlig udvikling, læring og vækst.

Gud på Borgen

Leave a Reply