Læring, dannelse og udvikling

Sprog: Dansk
Sideantal: 338
Udgivet: 15-01-2015
ISBN10: 8741258088
ISBN-13: 9788741258089
Forlag: Hans Reitzels

I Læring, dannelse og udvikling diskuterer Jacob Klitmøller og Dion Sommer den udvikling, er er i samfundet i forhdolt il børn og deres instituionstid og skolegang. Hertil de forventninger der i højere grad stiger i takt med de samfundsmæssige forandringer. Jacob og Dion tager i Læring, dannelse og udvikling udgangspunkt i aktuel pædagogisk, psykologisk og udviklingspsykologisk forskning, når de italesætter de opgaver, som folkeskolen nu har ansvaret for og hvad målet er med disse højere krav til skolegangen.

Der er i tale om relevant og yderst aktuel læsning for de, som er i gang med en pædagog- eller læreruddannelse og dem, som har en interesse for børn i nutidens samfund.

Reserva o seu Hotel em Løgstør. Grandes preços, sem custos reserva Den fremtid, vores børn skal leve i, bliver radikalt anderledes end i dag. Globalisering og hurtig samfundsforandring har skabt et stigende ”fremtidsp Læs om Læring, dannelse og udvikling – kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole. Udgivet af Hans Reitzels. Bogens ISBN er 9788741258089, køb den her Læring, dannelse og udvikling Dion Sommer Pris Bøger: Læring, dannelse og udvikling pdf – (KR 0.00); Læring, dannelse og udvikling fb2 – (KR 0.00); Dette er en tilføjelse til Illeris læringstrekant. Ifølge Knud Illeris er den grundlæggende tese at al læring har 3 dimensioner. En indholdsdimension, en. Kapitel 2 Om at understøtte børns udvikling, læring og dannelse i skole og fritidsinstitution, Daniela Cecchin Indledning Folkeskolereformen giver pædagoger. I artiklen, der er en del af antologien: ‘Læring, dannelse og udvikling – der netop er udkommet, konkluderer han: ‘Didaktisk, målstyret læring og instruktions.

Den fremtid, vores børn skal leve i, bliver radikalt anderledes end i dag.

Globalisering og hurtig samfundsforandring har skabt et stigende ”fremtidsp Rum for udvikling, læring og dannelse. Institutionelle forandringer. Pædagogik i barneperspektiv ; Børns spor og betydninger. Frihed og struktur. Betingelser for læring og udvikling Lotte Andersen HS09004 HBach-S09-19 Betingelser for læring og udvikling om at udnytte børn med nedsat funktionsevnes Det er en meget interessant bog med mange informationer, modeller og synsvinkler, ligesom der er mange litteraturhenvisninger. Det er en relevant bog, der passer godt.

Læring, dannelse og udvikling

Leave a Reply