Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne

Sprog: Dansk
Sideantal: 553
Udgivet: 21-11-2014
ISBN10: 8757431442
ISBN-13: 9788757431445
Forlag: Jurist- og Økonomforbundet

Vi befinder os i et overstyret samfund, hvor statens forsøg på at skabe økonomisk vækst, konkurrencekraft, effektivitet og performance fortrænger borgernes behov for at skabe mening, motivation, magi og medindflydelse. Vores effektivitet og kompetencejagt i Konkurrencestatens navn virker på mange måder kontraproduktiv, fordi den ikke tager hensyn til, at det i høj grad er mennesker i samspil og ikke teknologi alene, der skaber værdi, velfærd og velstand. Dette gælder ikke mindst i det postmoderne individualistiske samfund præget af stigende mangfoldighed, kompleksitet og uforudsigelighed.

Derfor har vi fået et samfund præget af dilemmaer og spændinger, som vi politisk og rationelt har svært ved at håndtere gennem styringsregimernes ensretning, ensidighed og enfoldighed. Et af problemerne er afstanden mellem de styrende og de styrede. Politikkerne og forvalterne forstår ikke de sociale udfordringer, som borgerne og producenterne lokalt står overfor og tror, at man gennem symbolik og spin kan skabe håb om fornyelse. I stedet fremmer man mistro, afmagt og apati. Bureaukratiet har ikke sprog, medier og organisationsformer, der er i stand til at favne den tiltagende mangfoldighed, kompleksitet og fragmentering. Politikerne forsøger i stedet at håndtere samfundets kroniske og økonomiske kriser og ondartede sociale problemer med rationelle, tvetydige og uklare styrings- og forvaltningsreformer, der blot øger usikkerheden, distancen og forvirringen. Som eksempel kan vi nævne den såkaldte tillidsreform, hvis 7 modstridende dogmer signalerer mistillid, hierarki og magtfuldkommenhed gennem kravet om eftergivenhed, fuld gennemsigtighed og centralt iscenesat selvkontrol.

Alt dette kalder på et relationelt lederskab, der lægger vægt på gensidig tillid, forståelse, nærhed, refleksivitet, samspil og handlekraft tæt på borgerne og producenterne og deres dagligdag. Et lederskab, som åbner op for reel dialog, brugerinvolveret systemdesign og samskabelse af udviklingsmuligheder. Denne form for lederskabelse inddrager de lokale, tavse og skjulte talenter og frivillige producenter i velfærdsskabelsen og løsningen af de tunge ondartede problemer.

Bogen udfordrer fremtidens samfundsskabelse gennem sine casestudier og analyser af de skjulte konsekvenser og oplagte muligheder på kanten af det konventionelle styringsregime.

IndholdsoversigtProlog: Jagten på det alternative bæredygtige samfundslederskab i en kompleks og uforudsigelig verden – af Preben Melander

DEL I: VI HAR MERE BRUG FOR LOKAL NYTÆNKNING END FLERE UNIVERSELLE LØSNINGERKapitel 1. Fremtidens samfundslederskab udfordrer os alle – Det handler om kritisk refleksionsevne, social ansvarlighed og faglig etik – af Preben MelanderKapitel 2. Strategisk forskning vedrørende Fremtidens offentlige lederskab – Fire års forskning på jagt efter et alternativ til New Public Management – Redigeret af Preben MelanderKapitel 3. NPM er død! Længe leve … NPM? New Public Management, Network Governance og paradigmeskiftet, der blev væk – af Carl Stefan Roth-Kirkegaard & Rasmus Koss HartmannKapitel 4. Når styring og udvikling går i absurde selvsving – hvorfor de gode ledelsesideer til værdiskabelse ikke giver forventet effekt – af Preben Melander

DEL II: STRATEGISK LEDERSUCCES FORUDSÆTTER MEDARBEJDERNES FORSTÅELSE, INVOLVERING OG MEDINDFLYDELSEKapitel 5. Strategi som kolonisering – rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel? – af Søren Obed MadsenKapitel 6. En historie om strategi som en virus – af Søren Obed MadsenKapitel 7. What you see is what you get – et bud på et oversættelsesteoretisk ordforråd i strategisk arbejde – af Søren Obed Madsen

DEL III: NÅR STATENS STYRINGSRATIONALITET MØDER FAGPROFESSIONERNES BEHOV FOR AUTONOMIKapitel 8. Fra åben konflikt til symbiotisk evolution: Hvordan offentlige ledere forener fagprofessionel autonomi og hård budgetdisciplin – af John Storm Pedersen & Peter AagaardKapitel 9. Frikommuneforsøg mellem innovation og bureaukrati – af Julie Sand Poulsen & Jeppe Agger Nielsen

DEL IV: LOKALE FORSØG PÅ AT BYGGE BRO MELLEM MODSTRIDENDE RATIONALERKapitel 10. Anerkendende offentlig ledelse under budgetpres – af Simon Laumann Jørgensen

DEL V: LEDERUDDANNELSESPROGRAMMER BØR AFSPEJLE FREMTIDENS UFORDRINGERKapitel 11. Intet autentisk lederskab uden virtualitet – Et program for styring af intensitet, energi og stemning – af Christa Breum AmhøjKapitel 12. Mærk praksis – slip teorityranniet – af Poula Helth

DEL VI: OFFENTLIG INNOVATIONSLEDELSE MED SKJULTE MULIGHEDER OG BARRIERERKapitel 13. Den tavse innovation – en balancering af innovationstænkningen med henblik på at styrke opmærksomheden på »tavse innovationer« i det offentlige rum – af Mia Koss HartmannKapitel 14. Innovation i sundhedsvæsenet under mikroskopet – af Karen IngerslevKapitel 15. Alle behøver ikke at være enige – Fra samarbejdsdrevet innovation til innovation i komplekse systemer – af Peter Aagaard

DEL VII: FREMTIDENS REFLEKSIVE OG TRANSFORMATIVE LEDERSKABKapitel 16. De 20 P’er – Problemkatalog for fremtidens offentlige lederskab – af Betina Wolfgang RennisonOm forfatterne

Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne.. som borgerne og. Denne form for lederskabelse inddrager de lokale, tavse og. Læs om Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne. Bogens ISBN er 9788757431445, køb den her Forfatter: Preben Melander, Titel: Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne, Pris: 425,00 kr., Kategori: Bøger, Format: Hæftet Læs om Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten professionerne og borgerne i kategorien Erhverv div. med ISBN nr. 9788757431445 fra forlaget Jurist- og. Køb ‘Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne’ bog nu. Vi befinder os i et overstyret samfund, hvor statens forsøg. Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne (Forlag: Jurist- og Økonomforbundet, Format: Hæftet, Type: Bog, ISBN: 9788757431445).

Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten,.

Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne. ed. /Preben Melander. Hjem › pubhubAuto › Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten. Trykt udgave. Køb. Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne ‘Lederskabelse I Spændingsfeltet Mellem Staten, Professionerne og Borgerne’ [1. udgave] af Preben Melander (Red.) – Hæftet (Bog med hæftet ryg). På dansk. Genre. Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne

Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne

Leave a Reply