Markedsret- Immaterialret

Sprog: Dansk
Sideantal: 425
Udgivet: 06-04-2017
ISBN10: 8757436215
ISBN-13: 9788757436211
Forlag: Jurist- og Økonomforbundet

Markedsret Del 3 foreligger nu i en 6. udgave, som har fokus på nogle af de mest erhvervsrelevante dele af immaterialretten, dvs. de lovbestemte enerettigheder som er knyttet til fremstilling og salg af produkter (i bred forstand) samt – ikke mindst – til brug af særlige forretningskendetegn, hvilket først og fremmest vil sige varemærker.

Fremstillingen knytter sig til Markedsret Del 1 om konkurrencebegrænsningsretten, som udkom i 6. udgave i 2014, og Markedsret Del 2 om markedsføringsret og konkurrenceværn, som udkom i 6. udgave i 2015.

Trilogien skal ses som et hele, og kapitlerne er nummereret fortløbende, således at denne Del 3 starter med kapitel 5. Fremstillingerne i de enkelte dele kan dog også læses og benyttes hver for sig – som praktiske opslagsbøger eller som undervisningsgrundlag på de respektive områder.

Indholdsoversigt:Kapitel 5. Lovbestemte enerettigheder. Produkt- og kendetegnsbeskyttelse1. Indledende om immaterialrettens lovbestemte enerettigheder2. Det internationale aspekt3. Ophavsret4. Patentret5. Brugsmodelret6. Topografiret – halvledere (chips)7. Designret8. Varemærkeret9. Retshåndhævelse og sanktioner10. Særligt om virksomhedsnavneretForkortelseslisteLitteraturlisteDomsregisterStikordsregister

Specialeområder: Ophavsret; IP-ret/immaterialret; Medieret og entertainmentret; Markedsret og produktefterligninger; Designret og varemærkeret; It-ret Dispositioner & Noter – Overbygningen. Her kan du hente dispositioner og benytte dem som inspiration i din egen eksamensforberedelse.

Send dine egne dispositioner. Advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund rådgiver dig om jura fx. selskabsret, inkasso, hushandler, konkurs & rekonstruktion, familieret – skilsmisser, samvær og. En tidligere fuldmægtig i Undervisningsministeriet klagede til ombudsmanden over at han var blevet afskediget. Han klagede endvidere over forløbet op til. En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt i nogle dokumenter i hendes arbejdsskadesag.

Markedsret- Immaterialret

Leave a Reply