Nye religiøse bevægelser (Troens verden)

Sprog: Dansk
Sideantal: 80
Udgivet: 14-08-2003
ISBN10: 8702009234
ISBN-13: 9788702009231
Forlag: Gyldendal

Nye religiøse bevægelser præsenterer en vifte af de nyere religiøse bevægelser og sekter som f.eks. Sai Baba, ufologi og satanisme. Udvalget er foretaget, så det i videst mulig omfang dækker aktuelle strømninger i Danmark. Bogen behandler også temaer, som går på tværs af de forskellige nye religioner og bevægelser, og principielle spørgsmål som religionsfrihed og -lighed samt begreberne hjernevask og magt.Nye religiøse bevægelser henvender sig til folkeskolens ældste klasser, efter- og ungdomsskoler samt VUC.

Islam (arabisk: الإسلام al-islām, egl. ’underkastelse, hengivelse, overgivelse’) er en monoteistisk og Abrahamitisk religion, der er stiftet af Muhammed. Augustin afsluttede forholdet med sin nye konkubine og brød forlovelsen med en kvinde, som han havde tænkt på at gifte sig med. Han nedlagde også sit arbejde som. Tiderne Skifter Læderstræde 5, 1. sal 1201 København K [email protected] CVR-nummer: 58 20 01 15 P-nummer: 1021399368 Kilder af forskellig art. Skrifter udgivet af Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie 1952-1964. (anmeldt af C.

A. Christensen).

12, I, 482-491.

Nye religiøse bevægelser (Troens verden)

Leave a Reply