Økumenisk teologi

Sprog: Dansk
Sideantal: 436
Udgivet: 16-05-2013
ISBN10: 8774574604
ISBN-13: 9788774574606
Forlag: Anis

Økumenisk teologi er den første danske bog, som giver en introduktion til denne globale kirkehistorie og dens teologiske baggrund.

I de seneste hundrede år er globaliseringen slået igennem på alle samfundets områder – også det kirkelige. Den økumeniske bevægelse bygger på kirkeligt samarbejde på tværs af tro og konfessionelle grænser.På intet tidspunkt i kirkehistorien har kirkerne udfoldet så store bestræbelser på at overvinde traditionelle og historisk betingede uoverensstemmelser i lære, gudstjeneste og fælles handling som forudsætning for kirkelig enhed.

Økumenisk teologi er den første danske bog, som giver en introduktion til denne globale kirkehistorie og dens teologiske baggrund. Den giver et rids af den økumeniske bevægelses historie og tegner en teologisk profil af de kirkesamfund, der på utallige måder har været og stadig er i dialog med hinanden. Der gives i tilknytning hertil en analyse af de undertiden stærkt kontroversielle teologiske problemer, der har stået på og fremdeles er del af den mellemkirkelige dagsorden.

Aktuelt: Programmet til Stiftsdagen 2018 er ved at være klar – en festlig og faglig dag med mange vinkler på kirken. «Det store skisma» er i denne artikkelen en betegnelse på splittelsen mellom øst- og vestkirken i 1054. For andre betydninger, se det store skisma. Jesus · De tolv apostlene · Tidlig kristendom · Pavedømmets historie · Økumenisk konsil · Misjon · Det store skisma 1054 · Korstog · Det vestlige skisma. Levende Vand giver inspiration og vejledning til det åndelige liv, orientering om litteratur til åndelig læsning, præsentation af kristne mystikere og nyheder om.

Sagt om boken: En ærlig og engasjerende invitasjon til å bli kjent med kristen tro, en bok jeg helhjertet kan anbefale. Erling Rimehaug, journalist og forfatter G enerelt om medlemskap i trossamfunn. N år vi her taler om medlemskap i trossamfunn mener vi tilskuddsberettiget medlem i trossamfunnslovens forstand; – et medlem. Fredsgudstjeneste 30.11.2017. Lørdag 9. desember kl. 17.

00 er alle velkommen til å feire økumenisk fredsgudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo sammen med. Mortensaften eller St.

Martin´s aften og dag 10 – 11 november Mortens dag eller Martins dag er opkaldt efter Martin af Tours De fleste dage i året er viet til en. Se de i menuen angivne undersider. Men teksterne i dem forstås bedst, hvis nedenstående præsentation er læst først. – Bemærk også, at både startsiden og. Informasjon om liv og lære i den ortodokse kirke.

Økumenisk teologi

Leave a Reply