Præsteløftet

Sprog: Dansk
Sideantal: 333
Udgivet: 22-10-2008
ISBN10: 8774574671
ISBN-13: 9788774574675
Forlag: Forlaget Anis

Den Danske Folkekirkes præsteløfte stammer fra 1870, hvor det afløste den gamle latinske præsteed (Kirkeritualet af 1685). Bortset fra mindre sproglige moderniseringer er præsteløftet ikke blevet ændret i de mellemliggende små 140 år, selv om folkekirkens nutidige virkelighed på væsentlige områder er en helt anden.

Kristine Garde mener, at tiden er inde til en revision af præsteløftet, særlig når præsteløftet kan inddrages i tilfælde af, at der opstår problemer med en præsts udførelse af embedshandlingerne. Der er behov for at underkaste præsteløftet en retsteologisk og kirkeretlig undersøgelse.

Præsteløftet er en ed, som nyordinerede præster i Den Danske Folkekirke aflægger og underskriver.

Præsteløftet aflægges i forbindelse med det såkaldte. Læs præsteløftet, som alle præster underskriver inden ansættelse i folkekirken H viler præsteløftet på Guds ord? Præsteløftet, som ikke er retsligt/juridisk bindende, blev brugt som begrundelse for afskedigelser eller suspension i tilfælde. Bortset fra mindre sproglige moderniseringer er præsteløftet ikke blevet ændret i de mellemliggende små 140 år, selv om folkek. Din indkøbskurv er tom. At bekæmpe sådanne lærdomme – i menigheden! Lektor Jørn Arpe Munksgaards have den 17.12.

2013 en kronik i Jyllandsposten om præsteløftet.

Her blev det. Læs om Præsteløftet – en retsteologisk og kirkeretlig undersøgelse af præsteløftets status og betydning. Udgivet af Forlaget Anis. Bogen fås også som eller. Get this from a library! Præsteløftet og Bekendelsesskrifterne : Kritik og Forslag. [N Clausen-Bagge] Er det på tide at revidere det præsteløfte, som alle præster skal skrive under på? Præsteforeningens formand kan godt se et nyt præsteløfte for sig Juristløftet er et embedsløfte af samme karakter som lægeløftet, nemlig den at ville fastholde de færdiguddannede kandidater på en etisk begrundet troværdighed. LBK nr 864 af 25/06/2013 – Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. – Kirkeministeriet

Præsteløftet

Leave a Reply