Provisioner og processer

Sprog: Dansk
Sideantal: 829
Udgivet: 23-04-2003
ISBN10: 8772888873
ISBN-13: 9788772888873
Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Omkring midten af det 15. århundrede kunne pave Pius II stolt karakterisere den pavelige højesteret, den såkaldte Rota Romana, som den vigtigste domstol i verden. Det var ingen overdrivelse, eftersom domstolen hvert eneste år behandlede flere tusinde retssager, hvis parter kom fra det meste af Vesteuropa.

Hidtil ubenyttet kildemateriale viser, at den pavelige højesteret også behandlede mange danske sager. De fleste hang sammen med senmiddelalderens skærpede kamp om de kirkelige embeder, idet gejstlige benyttede processer for Rotaen som våben på linie med de såkaldte provisioner, hvormed paven kunne besætte embeder uden om de lokale kirkelige myndigheder. Men også en række konflikter mellem kirkelige institutioner, eksempelvis 1490’ernes berømte strid mellem Roskildebispen og Sorø kloster, blev bragt for Rotaen i Rom.

Provisioner og processer giver en samlet fremstilling af den pavelige højesterets betydning i den middelalderlige kirke. I bogens første del ligger hovedvægten på en redegørelse for domstolens måde at arbejde på og den retslige procedure, der blev anvendt ved den. På den baggrund ser bogens anden del nærmere på de omkring 150 danske sager, der vides at være behandlet af Rotaen i middelalderen.

E. Christiansen; Provisioner og Processer: Den romerske Rota og dens behandling af danske sager i middelalderen, The English Historical Review, Volume 119, Issue 481. Omkring midten af det 15. århundrede kunne pave Pius II stolt karakterisere den pavelige højesteret, den såkaldte Rota Romana, som den vigtigste domstol i verden. Provisioner og processer giver en samlet fremstilling af den pavelige højesterets betydning i den middelalderlige kirke. I bogens første del ligger hovedvægten. Forfatter: Per Ingesman, Titel: Provisioner og processer, Pris: 338,00 kr., Kategori: Bøger, Format: Indbundet Studier og publikationer fra Musikvidenskabeligt Institut Aarhus Universitet; Studies in Hellenistic Civilization; Studies in Religion; Tænkepauser; The Dolphin; Køb ‘Provisioner og processer’ bog nu. Omkring midten af det 15. århundrede kunne pave Pius II stolt karakterisere den pavelige højesteret, den s. Omkring midten af det 15. århundrede kunne pave Pius II stolt karakterisere den pavelige højesteret, den såkaldte Rota Romana, som den vigtigste domstol i verden. www.kopk.dk Læs om Provisioner og processer – den romerske Rota og dens behandling af danske sager i middelalderen. Udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Bogens ISBN er. On Apr 1, 2004 E. Christiansen published: Provisioner og Processer: Den romerske Rota og dens behandling af danske sager i middelalderen

Provisioner og processer

Leave a Reply