Replik

Sprog: Dansk
Sideantal: 108
Udgivet: 16-08-2011
ISBN10: 8778513243
ISBN-13: 9788778513243
Forlag: Poul Kristensens Forlag

En rigtig god debatbog om folkeligheden i dag. – Om samfundsspørgsmål.

På baggrund af en barndom og ungdom i det frivillige børne- og ungdomsarbejde, mange års højskolearbejde, foredragsvirksomhed, artikler og medspil i mange andre kulturelle sammenhænge tilstræber forfatteren at indkredse folkeoplysningens og det folkeliges væsen, virksomhed og betydning.

I vor tid med dens stærke tekniske, computerstyrede og mediebetonede påvirkninger og anfægtelser er der stærkere behov for folkelig tankegang og folkelig virksomhed end nogensinde. Det folkelige livs videreførelse og fornyelse under en eller anden form vil være afgørende for en folkelig kultur, der kan bidrage til fremtidens samfunds- og tilværelsesforståelse. Bogen henvender sig ikke til en indforstået kreds, men søger ud til alle.

I en tid, hvor der lægges så megen vægt på det internationale og globale, kan det være på sin plads at søge at fastholde vort særpræg og vor identitet som folk, og dermed fortælle os noget om, hvem vi er som mennesker og som nation.

Archaeologische Replikate und historischer Schmuck aus eigener Werkstatt, Repliken aus Bronze, Silber und Gold, Replikate archäologischer Fundstücke von der. Un foro informativo sobre replicas de relojes en castellano. Eine Nachbildung ist ein nach einem Original bzw. Vorbild angefertigtes Werk. Ähnliche Bedeutung in verschiedenen Zusammenhängen haben Kopie, Replika und Replikat. Les effets liés aux séismes. Ce n’est pas le séisme qui tue mais ses conséquences. En savoir plus Replik, das ist Keltischer Schmuck, Römerschmuck und Wikingerschmuck, Replik bietet Replikate von der Bronzezeit bis ins Mittelalter. Replik Shop! Replik // Bétons Esthétiques Hautes Performances pour l’Aménagement Urbain 12/12/2016 · SITIO OFICIAL: http://www.

elquintoescalon.com Entrá y seguí la competencia de cerca con estadísticas, notas, chat, y … Your Replika learns from you, matches your personality and becomes your best friend. Start growing your Replika today. Buy now! Ultra-realistic wearable Iron Man suit armor, Halo Master Chief armor costume, Batman suit armor, Star Wars armor for sale!

Replik

Leave a Reply