Socialfaglig ledelse

Sprog: Dansk
Sideantal: 210
Udgivet: 29-10-2013
ISBN10: 8759323469
ISBN-13: 9788759323465

I denne bog sættes fokus på socialfaglig ledelse af socialt arbejde med udsatte børn og unge et fagområde, som er under hastig forandring og udvikling i disse år.Der har gennem de sidste år været meget kritik af det sociale arbejde med udsatte børn og unge, hvor det har vist sig, at disse såvel som deres familier ikke altid har fået den hjælp, der var brug for. Samtidig har der i mange år været kritik af, at det sociale arbejde med udsatte børn og familier ikke har været tilstrækkeligt vidensbaseret.Det har bl.a. medført, at der jævnligt er blevet vedtaget nye reformer på området. Hensigten har hver gang været at få en mere ensartet, kvalificeret faglig praksis. At frembringe en sådan praksis kræver en stærkere faglig ledelse, end det indtil nu har været tilfældet inden for dette område.Hvis den faglige ledelse skal bidrage til at sikre kvaliteten af det sociale arbejde, skal de faglige ledere arbejde med læring og kvalitetsudvikling ud fra de givne juridiske, organisatoriske og økonomiske rammer. En af udfordringerne i forhold til at udvikle denne form for ledelsespraksis er, at den ikke er beskrevet i særlig grad.Denne bog er et forskningsbaseret bud på, hvordan ledelse af socialfagligt arbejde på myndighedsområdet og tilstødende arbejdsområder kan defineres og udvikles med henblik på at skabe større kvalitet i arbejdet med socialt udsatte børn og unge.Forfatterne har alle tilknytning til Masteruddannelsen i udsatte børn og unge som udbydes af Aalborg universitet.Fil størrelse: 5094 KB

I denne bog sættes fokus på socialfaglig ledelse af socialt arbejde med udsatte børn og unge et fagområde, som er under hastig forandring og udvikling i disse år. Sorry, you cannot buy this book in your region yet.

Access the book right away. Highlight and add notes Køb Socialfaglig ledelse.

I denne bog sættes fokus på socialfaglig ledelse af socialt arbejde med udsatte børn og unge et fagområde, som er. Aalborg University; The Faculty of Social Sciences; Department of Learning and Philosophy; Department of Sociology and Social Work; Center for forskning i. VBN is the research portal for Aalborg University and presents research and research activities of AAU. Forfatter: Erik Laursen, Titel: Socialfaglig ledelse, Pris: 232,00 kr., Kategori: Bøger, Format: Hæftet På Socialrådgiverdage 2013 var jeg med i en paneldebat, som satte fokus på udfordringerne på børneområdet. Her er mit oplæg: DS kalder på en ny start på. Faglig ledelse i socialt arbejde:. Topics: Socialfaglig ledelse, socialt udsatte,.

Læs om Socialfaglig ledelse – børneog ungeområdet. Udgivet af Samfundslitteratur. Bogens ISBN er 9788759317921, køb den her Moesby-Jensen CK. Socialfaglig ledelse og social læring på arbejdspladsen. 2014. Abstract fra Nordic Forsa, Malmø, Sverige.

Socialfaglig ledelse

Leave a Reply