Sociologi og socialt arbejde

Sprog: Dansk
Sideantal: 346
Udgivet: 01-07-2004
ISBN10: 8773926124
ISBN-13: 9788773926123
Forlag: Forlaget Metropol

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på AAU beskæftiger sig med forskning inden for kerneområderne sociologi, socialt arbejde, arbejdsliv og organisation. Kandidatuddannelsen Socialt Arbejde på Aalborg Universitet beskæftiger sig med områder såsom mistrivsel, sociale problemer, misbrug, kultursammenstød mm. Instituttets medarbejdere forsker inden for følgende hovedområder: Sociologi, socialt arbejde, arbejdsliv og organisation.

Forskningen er i høj grad. Velkommen til FORSA – Foreningen for forskning i socialt arbejde Vi mener, at forskning og udvikling i socialt arbejde kræver nysgerrighed, inspiration og debat. Samfundslitteratur er et lærebogsforlag for de videregående uddannelser. Vi udvikler akademiske læremidler og løsninger til undervisere og studerende. Tilbage til Giddens og det senmoderne samfund Giddens mener, at mennesker i det senmoderne samfund er karakteriseret ved at tilpasse sig til de sociale arenaer, de.

Samfundsklasse eller social klasse er et begreb i samfundsvidenskab og politisk teori:r Indbyggerne i et samfund grupperes i hierarkiske sociale kategorier: over. Pierre Bourdieu (født 1. august 1930 i Denguin, død 23. januar 2002 i Paris) var en bredt anerkendt fransk sociolog og antropolog hvis arbejde indeholdt metoder fra. Kandidatuddannelserne i Pædagogisk Psykologi, Pædagogisk Sociologi, Uddannelsesvidenskab og Generel Pædagogik udbydes både i Aarhus og Emdrup. DEFACTUM Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Sociologi og socialt arbejde

Leave a Reply