Sprogets milepæle (Sprog, udvikling og læring)

Sprog: Dansk
Sideantal: 139
Udgivet: 14-02-2014
ISBN10: 8772819332
ISBN-13: 9788772819334
Forlag: Dafolo

I “Sprogets milepæle” arbejder Helle Iben Bylander & Trine Kjær Krogh med børns sproglige udvikling. I særdeleshed stiller de det store spørgsmål om, hvornår man som dagplejer, sundhedsplejerske, pædagog eller børnehaveklasseleder skal være bekymret for et barns sproglige kundskaber.

“Sprogets milepæle” arbejder, som bogens titel angiver, med de sproglige milepæle, man kan anvende som målestok, når man skal vurdere, om et barn har brug for ekstra støtte til den sproglige udviklingen. Milepælene er udarbejder på baggrund af forskning indenfor området.

Helle Iben Bylander & Trine Kjær Krogh tilbyder et konkret redskab, som pædagoger kan anvende, når de skal vurdere et barns sprog.

Sprogin underviser og rådgiver inden for børns sprog og bæredygtig inklusion Sprogin er professionsrettet, udviklingsorienteret og forskningsbaseret. 1 Sprogtilegnelse i teori og praksis – Sprogpakken.dk Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke. Hjælp til børns sproglige udvikling. Projektet har som hovedformål at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling, og.

Sprogets milepæle (Sprog, udvikling og læring)

Leave a Reply