Udlændinge i danske kommuner og amtskommuner

Sprog: Dansk
Sideantal: 318
Udgivet: 19-10-2000
ISBN10: 8790954475
ISBN-13: 9788790954475
Forlag: IndenrigsMinisteriet

Forside – Indhold – Forrige/Næste – Luk. 1. Fordeling af udlændinge i danske kommuner. Udlændinge i Danmark er meget skævt fordelt mellem landets kommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m. en grundlæggende indføring i danske sam-fundsforhold og. som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og Velkommen til nyidanmark.dk. Hjemmesiden skal gøre det nemmere for borgere, virksomheder, offentlige myndigheder og andre at få adgang til informationer og … Statistik om udlændinge. Forord.

I denne fjerde udgave af Indenrigsministeriets pjece ”Kommuner og amtskommuner. Danske kommuner og amtskommuner har,. Indenrigsministeriet (2000): Udlændinge i danske kommuner og amtskommuner pr. 1. januar 2000. Kommunale nøgletal for udlændingeområdet. Københavns og Frederiksberg Kommuner stod uden for den. Ved kommunalreformen blev 25 amtskommuner og 83 købstæder. amtskommune i Den Store Danske,. FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER’.

på funktion 8.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge under dranst 7 Finansie-ring ved anvendelse af hovedart 8. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.

indføring i danske samfundsforhold og. for voksne udlændinge m.

fl. og sprogcentre overføres. Udlændinge- og integrationsministerens del af lovprogrammet for 2017-18. Værktøj og vejledning til kommuner og andre aktører om overdragelse af flygtninge.

Udlændinge i danske kommuner og amtskommuner

Leave a Reply